OIKEUDELLISIA HUOMAUTUKSIA

KÄYTTÖEHDOT

Pääsy Benelli Armi S.p.A:n internetsivustolle (vastaisuudessa ”Benelli Armi”) ja niiden kautta tarjottaviin palveluihin, niiden käyttöön ja sivuston materiaaliin sovelletaan näitä käyttöehtoja.

Benelli Armi pidättää oikeudet muokata, lisätä tai poistaa osia näistä käyttöehdoista ja ilmoittaa siitä käyttäjilleen muutettujen käyttöehtojen julkaisulla internetsivuillaan. Käyttäjän pitää siitä syystä lukea tämän sivun ehdot tasaisin väliajoin varmistaakseen, että onko tämän sivun ehtoihin tehty muutoksia käyttäjän edellisen Benelli Armi internetsivustolla tehdyn vierailun jälkeen. Kaikkeen vierailuun Benelli Armin internetsivustolla ja kaikkeen sen palveluiden käyttöön jota sen internetsivustolla tarjotaan pätevät nämä käyttöehdot ja kaikki muutokset jota niihin tehdään.

1. Määritelmät

a) Benelli Armi omistaa internetsivustot, rekisteröidyt verkkotunnukset ja kaikki sen alla olevat verkkotunnukset joihin kuuluvat kaikki sen omistamat brändit ja yritykset.

b) Internetsivustot ovat ne Beneli Armin ja/tai sen brändien internetsivut ja portaalit. Niihin kuuluvat kaikki verkkotunnukset ja niiden alla olevat verkkotunnukset jotka on rekisteröity Benelli Armille ja joita käytetään tarjoamaan ja toimittamaan palveluita ja sisältöä käyttäjälle

c)  Palvelut pitävät sisällään kaikki aktiviteetit ja toimenpiteet, mitä käyttäjä voi tehdä internetsivustojen sisällön puitteissa.

d)  Sisältö pitää sisällään esimerkkeinä, mutta ei rajoittuen niihin, kaikki tekstit, dokumentit, audio-video materiaalin, informaation, grafiikat, kuvat, luonnokset, piirrokset, logot, työt ja kaikki muutkin alkuperäiset ja jäljennetyt materiaalit jotka ovat julkaistu internetsivustolla tai joita siirretään niiden kautta ja sen lisäksi sisältää internetsivustojen ohjelmistot, toiminnot, valikot, internetsivut, ulkoasut, grafiikat ja värit.

e)  Käyttäjä on kuka tahansa henkilö joka käyttää internesivustoja tai sen palveluita joita siellä tarjotaan.

2. Yleiset ehdot

Internetsivustoilla vierailu ja niiden konsultaatio käyttäjän toimesta, ja/tai käyttäjän edes yhden internetsivustojen tarjoaman palvelun käyttö määrää näiden käyttöehtojen ehdottoman hyväksynnän käyttäjän toimesta. Jos käyttäjä ei halua hyväksyä näitä käyttöehtoja, hänen tulisi ystävällisesti pidättäytyä Benelli Armin omistamilla internetsivustoilla vierailusta, niiden sisällön käytöstä ja palveluista joita niillä tarjotaan.

Vierailemalla sekä käyttämällä internetsivustoja, sisältöä ja palveluita joita internetsivustolla tarjotaan, käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä niitä laittomasti tai luvattomasti ja sitoutuu siihen ettei käytä niitä millään tavalla siten, että käyttö osin tai kokonaan häiritsee, vahingoittaa tai vaarantaa internetsivustojen tehokkuutta ja hyvää toimivuutta. Käyttäjä tiedostaa ja hyväksyy käyttävänsä internetsivustoja ja käyttää niiden palveluita oman harkintansa mukaisesti ja on vastuussa käytöstään kokonaan ja ainoastaan itse. Benelli Armia ei voida pitää vastuullisena käyttäjän toimista sen internetsivustoilla tai sen palveluiden käytössä, ja lisäksi kieltää kaiken vastuun vahingosta tietokonejärjestelmille tai muille laitteille jotka kuuluvat käyttäjälle ja/tai kolmannelle osapuolelle. Benelli Armia ei voida pitää vastuullisena myöskään näihin järjestelmiin tai laitteisiin tallennetuista tiedoista, ellei voida osoittaa että vahinkoa on aiheutunut ilkivallan tai vakavan laiminlyönnin seurauksena.

3. Takaukset ja vastuu

Benelli Armi ei takaa, ettei sen internetsivustoilla, palveluissa tai sisällössä esiinny häiriöitä eikä sitä, että sen internetsivustoilla tarjottu sisältö ja palvelut korjataan nopeasti. Benelli Armi ei voi niin ikään taata, että sen internetsivustot, palvelut ja sisältö vastaa käyttäjän tarpeita tai odotuksia.

Kuvat internetsivustoilla toimivat pelkästään havainnollistavassa tarkoituksessa. Benelli Armi suorittaa toimenpiteitä varmistaakseen, että kuvat sen internetsivustoilla esittävät totuudenmukaisesti tuotteita ja sen varmistamiseksi voidaan käyttää kaikkia järkeenkäypiä teknisiä ratkaisuja joiden avulla pystytään vähentämään mahdollisia epätarkkuuksia. Näistä toimenpiteistä huolimatta, epätarkkuuksia voi silti esiintyä käyttäjän tietokonejärjestelmän teknisten ominaisuuksien, resoluution ja näytön asetusten johdosta. Benelli Armia ei voida pitää vastuullisena minkäänlaisesta epätarkkuudesta ja/tai puutteellisuudesta minkään sen internetsivustolla esitetyn tuotteen graafisesta esityksestä, joka johtuu edellä mainituista teknisistä ominaisuuksista.

4. Alaikäiset

Internetsivustojen ja kaikkien palveluiden käyttö, joka vaatii rekisteröitymistä ja/tai henkilökohtaisen datan tai tietojen syöttöä on tarkoitettu pelkästään käyttäjille jotka ovat täyttäneet yli 18 vuotta. Alle 18 vuotiailta on ankarasti kielletty internetsivustoille rekisteröityminen ja niillä tarjottujen palveluiden käyttö, paitsi jos heillä on ennen käyttöä vanhemmilta tai lailliselta holhoojalta hankittu lupa. Vierailemalla ja käyttämällä edes yhtä palveluista, joka vaatii rekisteröitymistä tai henkilökohtaisen datan tai informaation syöttämistä, käyttäjä vakuuttaa olevansa yli 18 vuotta ja että hän on laillisesti täysvaltainen tarvittaviin oikeuksiin ja mahdollisiin tarvittaviin velvoitteisiin.

5. Tavaramerkit, verkkotunnukset ja immateriaalioikeudet

Benelli Armi omistaa yksin kaikki nykyiset ja tulevat rekisteröidyt logot ja tavaramerkit (mukaan lukien esimerkiksi, mutta ei rajoittuen, Benelli Armiin ja Franchiin) ja omistavat yksin kaikki erityiset tuntomerkit, mukaan lukien kaikki siihen liittyvät sanamuodot ja rekisteröidyt verkkotunnukset. Benelli Armi pidättää oikeuden yksinoikeudelliseen logojen, tavaramerkkien ja erityisten tuntomerkkien käyttöön.

Käyttäjä tiedostaa, että kaikki sisältö ja materiaali internetsivustoilla on suojattu tekijänoikeus- ja patetti laeilla ja/tai muilla immateriaalioikeus laeilla. Tästä syystä käyttäjä ei kopioi, muokkaa, jäljennä tai käytä sisältöä millään tavalla ilman erityistä, tarkkaa ja kirjallista lupaa Benelli Armilta, riippumatta osapuolten välillä olevista muista sopimuksista.

6. Evästeet ja linkit

Benelli Armin internetsivustot käyttävät evästeitä, mukaan lukien kolmannen osapuolen evästeitä. Lisätietoja internetsivustojen evästeiden käytöstä löytyy kohdasta Yksityisyyskäytäntö.

Benelli Armin internetsivustot saattavat sisältää linkkejä kolmannen osapuolen internetsivuille. Nämä kolmannen osapuolen internetsivut eivät ole millään tavalla Benelli Armin hallinnassa eikä Benelli Armia voida pitää vastuullisena niiden sisällöstä tai käytännöistä. Näitä käyttöehtoja sovelletaan vain Benelli Armin internetsivustoilla ja ne eivät päde muihin internetsivuihin joilla käyttäjä saattaa vierailla avaamalla Benelli Armin internetsivustoilla olevan linkin.

7. Käyttäjän lähettämä sisältö

Käyttäjä sitoutuu siihen, ettei lähetä sisältöä joka saattaa olla laitonta tai loukkaavaa, joka saattaa loukata muiden oikeuksia tai joka rikkoo tai saattaa rikkoa yksityisyyden suojaa, intellektuelli- ja tekijänoikeuksia tai muita kolmannen osapuolen oikeuksia. Käyttäjä sitoutuu myös siihen, ettei lähetä mitään sellaista sisältöä joka saattaa olla pornografista ja/tai seksuaalisesti sopimatonta, herjaavaa, uhkaavaa, vahingollista, mautonta, säädytöntä, sopimatonta tai loukkaavaa, lainsäädännön tai tällä sivulla esitettyjen vaatimusten mukaan. Benelli Armi avustaa viranomaisia aina kun he pyytävät tietoja tai yksityiskohtia, jäljittääkseen laittoman materiaalin tekijän.

Kuvia jakamalla, käyttäjä antaa Benelli Armille luvan niiden käyttöön näiden käyttöehtojen mukaisesti. Käyttäjä antaa erityisesti Benelli Armille kaikki oikeudet kokonaisten kuvien tai kuvien osien käyttöön ja hyväksyy sen, että Benelli Armi saattaa, näiden oikeuksien mukaisesti, käyttää kokonaisia kuvia tai osia niistä asettamalla, leikkaamalla tai muokkaamalla niitä ilman mitään rajoituksia, lukuun ottamatta velvoitetta pitäytyä käyttämästä kuvia tavalla, joka saattaisi loukata käyttäjän tai hänen perheenjäsentensä kunniaa tai mainetta. Käyttäjä antaa Benelli Armille oikeudet jäljentää kuvia ja julkaista, välittää, näyttää ja pitää niitä esillä, missä tahansa paikassa (mukaan lukien internetissä, julkisissa tilaisuuksissa heijastettuna, lehti julkaisuissa, yms.) ja pitää Benelli Armia ainoana ja yksinomaisena omistajana kaikille jaetuille kuville ja videoille, ja tiedostaa Benelli Armin nykyiset ja tulevat oikeudet käyttää ja hyödyntää niitä missä tahansa muodossa ja millä tahansa tavalla. Edellä olevan mukaisesti, siitä hetkestä lähtien kun käyttäjä jakaa kuvan, luopuu hän kaikista oikeuksistaan siihen. Sen lisäksi käyttäjä tiedostaa ja hyväksyy sen, että mitään materiaalia ei palautetta ja se pysyy Benelli Armin omaisuutena.

Palvelut joita tarjotaan internetsivustoilla ja jotka antavat mahdollisuuden käyttäjälle ladata sisältöä palvelimelle ovat tarkoitettu pelkästään henkilökohtaiseen käyttöön, ei kaupalliseen, liiketoimiseen tai ammatilliseen käyttöön paitsi jos ei selvästi mainita toisin.

Käyttäjä vakuuttaa, että kaikki sisältö mitä hän jakaa on aitoa, tekijänoikeusvapaata, hänen määrättävissään eikä sitä rajoita minkään kolmannen osapuolen käyttöoikeudet.

Jos sisältö, mitä käyttäjä jakaa sisältää tietoja jotka ovat kolmannen osapuolen omaisuutta, käyttäjä vakuuttaa Benelli Armille, että hän on hankkinut kaikki tarvittavat käyttöoikeudet ja luvat kyseessä olevilta kolmansilta osapuolilta. Käyttäjä sitoutuu erityisesti siihen, ettei loukkaa kolmansien osapuolien yksityisyyttä (esimerkiksi paljastamalla etu- tai sukunimiä, puhelinnumeroita, yms.)

8. Yksityisyys ja henkilötietojen suojelu

Katso Tietosuojakäytäntö selvittääksesi, miten Benelli Armi pitää hallussaan ja käyttää henkilötietoja jotka kuuluvat käyttäjälle.

9. Ehtojen erottelu

Jos joku näista yleisistä käyttöehdoista osoittautuu laittomaksi, pätemättömäksi tai tehottomaksi mistä tahansa syystä, ei se vaikuta minkään muiden ehtojen laillisuuteen, pätevyyteen tai tehokkuuteen.

10. Sovellettavat lait

Nämä käyttöehdot ovat säädetty ja niitä pitäisi tulkita Italian lakien mukaisesti, ellei laki käyttäjän asuin valtiossa ole etusijalla. Kaikki ristiriidat jotka johtuvat tai aiheutuvat näistä käyttöehdoista tulisi siitä syystä ratkaista yksinomaan italian tuomioistuimissa.

 

  

 

Hyväksyäksesi, siirry sivun alaosaan ja paina Hyväksy painiketta.

TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

Tervetuloa Benelli Armi S.p.A:n (tästedes Benelli Armi) internetsivustoille.

Tätä tietosuojakäytäntöä sovelletaan www.benelli.it ja www.franchi.com internetsivuilla ja kaikilla mini-sivustot, jotka liittyvät Benelli Armin tuotteisiin ja mainostamiseen, mukaan lukien, esimerkkinä mutta ei rajoittuen www.benellivinci.it ja www.benelliargoendurance.it

Lue tämä sivu perusteellisesti. Se selittää, miten Benelli Armin internetsivustoja hallinnoidaan viitaten käyttäjän henkilötietoihin. Tätä tietosuojakäytäntöä sovelletaan kaikissa tapauksissa joissa käyttäjä vierailee ja kulkee Benelli Armin internetsivustojen kautta, riippumatta siitä käyttääkö hän palveluita joissa vaaditaan rekisteröitymistä.

Tätä tietosuojakäytäntöä sovelletaan yksinomaan Benelli Armin internetsivustoilla eikä sitä sovelleta millään muilla internetsivuilla joille internetsivustoilla on linkkejä.

Vierailemalla Benelli Armin internetsivustoilla, käyttäjä hyväksyy tässä esitettävät ehdot. Jos käyttäjä ei hyväksy tätä tietosuojakäytäntöä, tulee hänen ystävällisesti pidättäytyä Benelli Armin internetsivustoilla vierailusta sekä niillä tarjottavien palveluiden ja sisällön käytöstä.

Benelli Armi pidättää oikeudet mukata, lisätä tai poistaa osia tästä tietosuojakäytännöstä ja ilmoittaa siitä käyttäjälle vain muutetun version julkaisulla sen internetsivustoilla. Käyttäjä on tästä syystä velvollinen ottamaan selvää onko tietosuojakäytäntö muuttunut viime vierailun jälkeen Benelli Armin internetsivustoilla, vierailemalla tällä sivulla. Kaikki internetsivustoilla tarjottavien palveluiden käyttö edellyttää tämän tietosuojakäytännön ja kaikkien siihen tehtyjen muutosten hyväksymistä.

Huomautus käyttäjille jotka vierailevat Benelli Armin internetsivustoilla

Tietojen tyyppi ja keräämisen syy

Benelli Armin internetsivustojen normaalin käytön aikana, tietokone järjestelmät ja ohjelmiston menettelytavat jotka liittyvät niiden toimintaan, hankkivat tiettyjä tietoja joiden lähettäminen on implisiittistä internetin tiedonsiirtoprotokolien käytön kannalta. Vaikka tätä tietoa ei kerätä siksi, että sitä käytettäisiin käyttäjän tunnistamiseen, on se luonteeltaan sellaista, että sitä voidaan käyttää käyttäjän tunnistamiseen käsittelemällä ja yhdistämällä näitä tietoja kolmansien osapuolien tietojen kanssa. Tämän tyyppisiin tietoihin kuuluu, esimerkiksi, mutta ei rajoittuen, IP-osoite ja käyttäjän tietokoneiden verkkotunnukset joita hän käyttää internetsivustoihin yhdistämiseen, pyydettyjen resurssien URI (Uniform Resource Identifier) osoitteet, pyyntöjen ajat, menetelmä jolla pyyntö tehdään palvelimelle, tiedostojen koko joka saadaan pyynnön vastaukseksi, numerokoodit joista selviää serverin vastauksen tila (valmis, virhe, jne.) ja muut parametrit, jotka liittyvät käyttäjän käyttöjärjestelmään ja verkkoon. Benelli Armi käyttää tämän kaltaista tietoa ainoastaan saadakseen anonyymejä tietoja sen internetsivustojen käytöstä ja varmistaakseen niiden oikeanlaisen toimivuuden. Tämän kaltaista tietoa voidaan kuitenkin käyttää selvitettäessä internetsivustoille ja/tai Benelli Armiin tehdyn hyökkäyksen vastuullista. Jos tällaisia olosuhteita ei ilmene, ei näitä tietoja säilytetä kauemmin kuin on sen keräämistarkoituksen ja prosessointitarkoituksen kannalta tarpeellista.

Käyttömenetelmät

Tiedot joita Benelli Armin internetsivustoilla kerätään, käsitellään automaattisessa systeemissä vain sen aikaa, joka on välttämätöntä siihen mitä varten ne on kerätty. Erityisiä ja asianmukaisia turvatoimia käytetään estämään tietojen menetystä, laitonta tai sopimatonta käyttöä ja luvatonta pääsyä niihin.

Navigaatiotietojen hankinnan välttämättömyys

Benelli Armin navigaatiotietojen hankinta nimettömässä muodossa on välttämätöntä, jotta käyttäjältä voidaan sallia pääsy ja käyttö internetsivustojen sisältöön.

 

Evästeet

Evästeet ovat pieniä tiedostoja joita tietyt internetsivut varastoivat käyttäjän tietokoneelle kun käyttäjä vierailee niillä internetsivuilla. Evästeitä käytetään informaation varastointiin ja siirtämiseen. Evästeitä lähetetään servereiltä (tietokone joka suorittaa internetsivustoa jolla vieraillaan) käyttäjän internetselaimelle (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, yms.) ja tallennetaan käyttäjän tietokoneelle selaimen toimesta. Vastaava eväste lähetetään takaisin internetsivulle kun sillä vieraillaan seuraavan kerran.

Benelli Armin internetsivuilla käytetään istuntoevästeitä tai tilapäisiä evästeitä. Nämä siirretään käyttäjän tietokoneelle Benelli Armin internetsivuilta kun käyttäjä vierailee niillä, mutta ne tallennetaan tietokoneelle vain vierailun ajaksi eikä niitä tallenneta pysyvässä muodossa. Ne poistetaan heti kun käyttäjä sulkee selaimensa. Näiden evästeiden käyttö rajoittuu tiukasti vain istunnon tietojen siirtämiseen satunnaisten numeroiden muodossa ja näiden evästeiden avulla internetsivustoilla vierailemisesta saadaan turvallisempaa ja tehokkaampaa.

Benelli Armin internetsivustoilla käytettävät istuntoevästeet ovat nimettömiä: niiden avulla ei ole mahdollista tunnistaa käyttäjää eikä niitä voida yhdistää käyttäjän muihin tietoihin (esimerkiksi henkilötietoihin, joita käyttäjä on lähettänyt internetsivustoille verkkolomakkeita täyttämällä). Tiedot joita istunto evästeistä saadaan, käytetään ainoastaan internetsivuston käytön tarkkailuun ja analysointiin sekä tilastojen tekemiseen nimettömänä kerätyistä ja kootuista tiedoista. Evästeet joita Benelli Armin internetsivustoilla käytetään, eivät sisällä sellaista digitaalitekniikkaa joka saattaisi vaarantaa käyttäjän navigointi tottumusten tietosuojaa, eivätkä ne salli sellaisten henkilötietojen keräämistä, joista käyttäjän voisi tunnistaa. Benelli Amri ei käytä evästeitä henkilökohtaisten tietojen siirtämiseen tai käyttäjän seurantajärjestelmiin sen internetsivustoilla. Käyttäjä voi milloin tahansa määrittää selaimensa hyväksymään kaikki evästeet, hyväksymään vain tiettyjä evästeitä tai estämään kaikki evästeet niin, että internetsivustot eivät voi käyttää niitä. Käyttäjä voi myös määrittää asetukset niin, että selain ilmoittaa aina kun internetsivusto haluaisi tallentaa evästeen tietokonelle. Kaikkien evästeiden estäminen ei vaikuta Benelli Armin internetsivustojen oikeanlaiseen toimintaan. Käyttäjä voi myös määrittää selaimen poistamaan kaikki evästeet kovalevyltään aina jokaisen istunnon jälkeen.

Benelli Armin internetsivustojen käyttämät palvelut

Tilastot – Benelli Armin internetsivustot käyttävät Google Analytics palvelua, joka on Google, Inc.:in (tästedes ”Google”) internet analysointi palvelu. Google Analytics palvelu käyttää evästeitä kerätäkseen internetliikenne tietoja. Nämä evästeet tallennetaan käyttäjän tietokoneelle vain siksi, että internetsivustot voivat analysoida niiden käyttöä. Tiedot käyttäjän internetin käytöstä joita nämä evästeet sisältävät (mukaan lukien käyttäjän IP osoitteen) siirretään ja tallennettaan Googlen tietokonejärjestelmiin.

Google käyttää näitä tietoja seuratessaan ja analysoidessaan sitä, miten käyttäjät yhdistävät ja käyttävät Benelli Armin internetsivustoja ja jotta se voi tehdä nimettömiä raportteja ja tilastoja internetsivustojen toiminnasta ja käytöstä. Benelli Armin internetsivustot käyttävät erityisiä toimenpiteitä tehdessään IP osoitteista nimettömiä eikä navigaatiotietoja ikinä yhdistetä muiden tietojen kanssa (esimerkiksi käyttäjän rekisteröityessä syöttämät tiedot). Lisäksi käyttäjä voi milloin tahansa kieltäytyä evästeiden käytöstä joita Google Analytics palvelu tallentaa asentamalla selain lisäosan joka estää Google Analyticsin käytön. Lisäosa on saatavissa Googlelta osoitteesta https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Sosiaaliset pienoisohjelmat ja komentopainikkeet – sosiaaliset pienoisohjelmat ja komentopainikkeet ovat erityisiä painikkeita, jotka ovat usein graafisten ikonien muodossa (esimerkiksi sosiaalisten medioiden ikonit kuten Facebook, YouTube, Twitter yms.). Sosiaaliset pienohjelmat ja komentopainikkeet mahdollistavat komentojen kuten ”Tykkää” painikkeen painamisen yhdellä klikkauksella samalla kun käyttäjä vierailee Benelli Armin internetsivustoilla. Klikkaamalla sosiaalista pienohjelmaa, käyttäjä voi jakaa internetsivuston sisältöä jolla hän vierailee omaan profiiliinsa ja voi antaa luvan sisällön julkaisuun ja katseluun omasta sosiaalisesta mediastaan (kuten kuva kavereista) Benelli Armin internetsivustoilla. Benelli Armi ei käytä sosiaalisia pienoisohjelmia tai komentopainikkeita levittääkseen mitään käyttäjille kuuluvia tietoja.

Navigaatiotietojen luovuttaminen ja salassapito

Navigaatiotietoja saatetaan luovuttaa tietoja käsitteleville yrityksille kuten kolmannen osapuolen hosting-palveluille jotka liittyvät Benelli Armin internetsivustojen toimintaan tietojen käsittelyä varten. Navigaatiotietoja voidaan säilyttää ja käyttää Benelli Armin sisällä henkilöiden toimesta jotka ovat nimenomaisesti nimetty tietojenkäsittelyvirkailijoiksi ja/tai tietojenkäsittelijöiksi heille kuuluvien salassapito velvollisuuksien mukaisesti. Benelli Armi voi luovuttaa henkilötietoja viranomaisille ja poliisille jos sitä erikseen pyydetään niin tekemään, lain mukaisella määräyksellä.

Navigaatiotietoja ei luovuteta tai jaeta millään muulla tavalla.

Tietojen haltija ja tietojenkäsittelijä

Benelli Armin internetsivustoja hallinnoi ja ylläpitää Benelli Armi S.p.A., jonka päätoimipaikka sijaitsee osoitteessa 50, Via Della Stazione, 61029 Urbino (PU), Italy. Benelli Armi S.p.A on siksi käyttäjiltä kerättävien henkilötietojen haltija joita kerätään käyttäjiltä jotka käyttävät ja vierailet internetsivustoilla. Tietojenkäsittelijä on Lorenzo Caldari, jonka toimipaikka tähän tarkoitukseen sijaitsee tietojen haltijan tiloissa.

Harjoittaakseen oikeuksiaan jotka ovat myönnetty hänellä tietosuojalain mukaisesti ja lisätietoja halutessaan, voi käyttäjä kirjoittaa hänelle sähköpostia osoitteeseen privacy@benelli.it.

Huomautus käyttäjille, jotka käyttävä internetsivustoilla tarjottavia palveluita.

Vierailu ja palveluiden käyttö joita interaktiivisesti tarjotaan Benelli Armin internetsivustoilla (esimerkiksi uutiskirjeentilaaminen, yhteystiedot, työpaikat, yms.), saattavat joskus vaatia verkkolomakkeiden täyttämistä joihin käyttäjän pitää laittaa tiettyjä tietoja jotka luokitellaan henkilötiedoiksi tietosuojalain mukaisesti.

Tietojen haltijana, Benelli Armi tarjoaa seuraavat tiedot siitä, miten henkilötietoja käsitellään ja käytetään, ja tiedottaa lisäksi käyttäjää hänen tietosuojalain mukaisista oikeuksistaan.

 

Kerätyt tiedot

Palvelun tyypistä joka on kyseessä riippuen, käyttäjältä voidaan pyytää tietoja kuten nimeä, sukunimeä, sähköpostiä, yms. jotta hän voi käyttää palveluita ja sisältöä jota Benelli Armi tarjoaan internetsivustoillaan. Benelli Armi ei ikinä vaadi palveluiden käyttöä varten arkaluonteisia tietoja (kuten rotua tai etnistä alkuperää, uskontoa, filosofista tai poliittista vakaumusta, seksuaalista suuntautumusta, yms.) tai juridisia tietoja (kuten rikosrekisteriä, käynnissä olevia oikeuden toimenpiteitä tai tutkimuksia, yms.).

Käyttäjä voi vapaasti tarjota henkilötietojaan kahdella pääasiallisella tavalla:

  • Sähköpostilla tai puhelimitse: Vapaaehtoinen puhelujen soittaminen ja vapaaehtoinen sähköpostien kirjoittaminen numeroihin ja osoitteisiin jotka ovat julkaistu internetsivustoilla johtaa siihen, että Benelli Armi saa lähettäjän sähköpostiosoitteen ja kaiken muun tiedon joka on itse sähköpostissa tai sen liitteissä tai tiedot jotka soittaja antaa puhelinkeskustelussa. Erityisesti sähköposti osoitteet joita Benelli Armi julkaisee ja kaikki muutkin Benelli Armin sähköpostit, eivät ole henkilökohtaisia vaikka ne sisältäisivätkin jonkun henkilön etu- ja sukunimen. Kaikki sähköpostiosoitteet kuuluvat Benelli Armi organisaatiolle ja ne ovat tarkoitettu vain yrityksen työkäyttöön. Siitä syystä, jotta kommunikoinnin tehokkuus ja palveluiden toimitus pystyttäisiin takaamaan, viestejä jotka tulevat Benelli Armin sähköpostiosoitteisiin ei välttämättä lue ainoastaan henkilö jonka nimellä sähköpostiosoite on vaan sen voi myös nähdä joku muu Benelli Armille työskentelevä. Lähettämällä viestejä sähköposteihin joita Benelli Armi on julkaissut internetsivustoillaan, käyttäjä vakuuttaa, että on lukenut ja hyväksyy käyttöehdot jotka koskevat hänen henkilötietojensa käsittelyä niin kuin tässä tietosuojaa koskevassa huomautuksessa on kerrottu.
  • Täyttämällä verkkolomakkeita: käyttäjän vapaaehtoinen rekisteröitymien palveluihin yms. verkkolomakkeita täyttämällä johtaa siihen, että Benelli Armi saa kaikki käyttäjän lähettämät tiedot ja myöhemmin käyttää niitä tämän ilmoituksen mukaisesti.

Käyttötarkoitus

Käyttäjän lähettämiä henkilötietoja käytetään ainoastaan käyttäjän toivoman ja käyttämän palvelun tarpeisiin. Jos Benelli Armi aikoo käyttää henkilötietoja muuhun tarkoitukseen kuin siihen, minkä takia se kerättiin, tulee Benelli Armin ilmoittaa tietojen omistajalle ja kysyä häneltä erityistä lupaa käyttötarkoitukseen tai –tarkoituksiin. Kaikkia henkilötietoja jotka lähetetään Benelli Armin internetsivustoille, voidaan käyttää taloudellisissa tutkimuksissa, tilastoissa ja markkinatutkimuksessa. Tällaisissa käyttötarkoituksissa tiedot ovat kuitenkin nimettömässä muodossa ja koosteena eikä näiden tietojen avulla voida tunnistaa yksittäisiä henkilöitä.

Seuraava lista esittää Benelli Armin internetsivustoilla tarjottavat palvelut ja kertoo mihin henkilötietoja käytetään missäkin palvelussa:

  • Uutiskirjeen tilaaminen: Tiedot jotka käyttäjä lähettää ovat ainoastaan uutiskirjeen jakelua varten.
  • Rekisteröityminen tiettyihin, väliaikaisiin tai erityislaatuisiin kohteisiin (esimerkiksi rekisteröityminen clubin jäseneksi tarjouksia varten, yms.): Tiedot jotka käyttäjä lähettää ovat ainoastaan sitä palvelua varten johon käyttäjä rekisteröityy.
  • Työhakemukset joita tehdään lähettämällä CV: Tiedot joita käyttäjä lähettää ovat ainoastaan valinta- ja rekrytointitarkoituksia varten Benelli Armin organisaatioon.
  • Erityiset tieto- tai yhteydenottopyynnöt (esimerkiksi pyynnöt myyntiä tai teknisiä tietoja koskien, yhteydenotto pyynnöt, kyselyt tuotteiden saatavuudesta, yms.): Tiedot joita käyttäjä lähettää ovat vain pyyntöön vastaamista varten.
  • Pyynnöt koskien kaupallista tietoa tai mainosmateriaalia: Tiedot joita käyttäjä lähettää käytetään ainoastaan kaupallisten tietojen tai mainosmateriaalin lähettämiseen tavallisen postin, sähköpostin, faxin, tekstiviestin, yms. välityksellä. Mitkään Benelli Armin internetsivustoilla tarjotut palvelut eivät velvoita käyttäjää hyväksymään minkään lähetettyjen tietojen käyttöä mihinkään erityiseen tarkoituksen. Sen lisäksi käyttäjä voi milloin tahansa muuttaa valintojaan klikkaamalla siihen omistettua linkkiä, joka julkaistaan kaikissa uutiskirjeissä ja mainosviesteissä, tai voi hän lähettää pyynnön sähköpostilla osoitteeseen privacy@benelli.it. Benelli Armi ilmoittaa käyttäjälle, että Italian tietosuojalaki antaa tietojen haltijalle luvan käyttää sähköpostiosoitteita joita käyttäjä on käyttänyt edellisistä tuotteiden tai palveluiden kaupoista neuvotellessa kaupallisiin tarkoituksiin ilman käyttäjän erityistä lupaa, jos uusia tuotteita tai palveluita tarjotaan jotka ovat samankaltaisia kuin ne jota käyttäjälle on aikaisemmin myyty, ja jos käyttäjälle on asianmukaisesti ilmoitettu eikä hän ole kieltäytynyt tietojen haltijan oikeudesta tehdä näin joko heti aluksi tai myöhemmässä vaiheessa.

Lupa käyttää henkilötietoja

Kaikissa tapauksissa jotka vaativat käyttäjää antamaan luvan, Benelli Armi pyytää ja saa käyttäjän vapaaehtoisen ja ehdottoman luvan etukäteen. Benelli Armi kuitenkin informoi käyttäjää siitä, että tietyissä tarkoituksissa, saa tietojen haltija käyttää henkilötietoja ilman käyttäjältä tätä ennen saatua lupaa. Tällainen tilanne on esimerkiksi jos tietoja tarvitaan oikeudellisten velvoitteiden noudattamiseen tai tietojen omistajan sitoumusten täyttämiseen.

Käyttömenetelmät

Henkilötietoja käsitellään paperi dokumentteina, digitaalisessa muodossa ja digitaalisissa- ja telemaattisissa järjestelmissä. Henkilötiedot ovat varastoitu tietokantoihin joihin pääsevät käsiksi tietojen haltija, tietojenkäsittely virkailijat tai tietojenkäsittelijä. Tietojenkäsittely virkailijat ja tietojenkäsittelijä voivat konsultoida, käyttää, prosessoida ja tehdä muita toimenpiteitä, manuaalisia tai automaattisia, henkilötiedoille vain jos heille on nimenomaisesti annettu lupa kyseiseen toimenpiteeseen.

Tietojen lähettämisen vapaaehtoisuus

Henkilötietojen lähettäminen täyttämällä verkkolomakkeita on täysin vapaaehtoista. Käyttäjä on siksi vapaaehtoinen lähettämään tai jättämään lähettämättä pyydettyjä tietoja. Kuitenkin, erityisesti tapauksissa joissa henkilötiedot ovat välttämättömiä pyynnön suorittamiseksi, niiden lähetyksestä pidättäytyminen tai väärien tietojen lähettäminen tekee Benelli Armille mahdottomaksi vastata kyseiseen pyyntöön.

Henkilötietojen luovuttaminen ja salassapito

Laillisten velvoitteiden lisäksi henkilötietoja voidaan luovuttaa:

  • yrityksille joita Benelli Armi hallitsee, jotka hallitsevat sitä ja jotka ovat sen liikekumppaneita;
  • yrityksille jotka tarjoavat Benelli Armille tiettyjä palveluita, mukaan lukien yritykset jotka prosessoivat tietoja hallitakseen ICT palveluita ja yrityksille jotka tarjoavat konsultointipalveluita Benelli Armille;
  • kolmannen osapuolen yrityksille jotka tarjoavat tuotteita tai palveluita jotka ovat samanlaisia kuin Benelli Armi ja joiden kanssa Benelli Armilla on kumppanuus tai yhteistyösuhde.

Kaikissa tapauksissa, muiden turvatoimien lisäksi, mikäli tarvittavat edellytykset täyttyvät, Benelli Armi antaa palvelutarjoajille pääsyn henkilötietoihin luonnollisesti ulkoisina tietojenkäsittelijöinä.

Tällaisissa tilanteissa henkilötietoja ei normaalisti luovuteta.

Tietojen omistajan oikeudet

Henkilötiedoista puhuttaessa viitaten ylläolevaan, tietojen omistaja voi milloin tahansa harjoittaa oikeuksiaan jotka hänelle on annettu tietosuojalain mukaisesti (mukaan lukien oikeudet henkilötietojen käyttöön, olemassaolon vahvistamiseksi, lisäämiseen, päivittämiseen, korjaamiseen, poistamiseen ja sen käytön vastustamiseen mistä tahansa perustellusta syystä) ja sen rajoissa. Näitä oikeuksia harjoittaakseen tulisi tietojen haltijan kirjoittaa tietojenkäsittelypäällikölle tai tietojen haltijalle tai lähettää sähköpostia osoitteeseen privacy@benelli.it

Tietojen haltija ja tietojenkäsittelijä

Benelli Armin internetsivustoja hallinnoi ja ylläpitää Benelli Armi S.p.A., jonka päätoimipaikka sijaitsee osoitteessa 50, Via Della Stazione, 61029 Urbino (PU), Italia. Benelli Armi S.p.A on siksi kaikkien henkilötietojen haltija joita käyttäjiltä kerätään sen internetsivustoja käyttämällä ja niillä vierailemalla. Tietojenkäsittelijä Lorenzo Caldari, jonka toimipiste tähän tarkoitukseen sijaitsee tietojen haltijan tiloissa.