VAROITUS: LUE TURVALLISUUS- JA KÄYTTÖOHJEET ENNEN KUIN KÄSITTELET ASETTA
 

AMPUMA-ASEET VOIVAT OLLA VAARALLISIA JA VOIVAT VÄÄRIN KÄSITELTYINÄ TAI VÄÄRIIN KÄSIIN JOUTUESSAA AIHEUTTAA VAKAVAN LOUKKAANTUMISEN, VAHINKOA OMAISUUDELLE TAI JOPA KUOLEMAN. TURVALLISUUS- JA KÄYTTÖOHJEET TULEE LUKEA JA MUISTAA, SILLÄ ASEEN OMISTAJANA OLET VASTUUSSA ASEESI TURVALLISESTA KÄSITTELYSTÄ JA KÄYTÖSTÄ.

ÄLÄ KOSKAAN SUUNTAA LATAAMATONTAKAAN ASETTA KOHTEESEN, JOTA SINUN EI OLE TARKOITUS AMPUA.

Älä koskaan suuntaa lataamatontakaan asetta kohteeseen, jota sinun ei ole tarkoitus ampua. Pidä piippu suunnattuna turvalliseen suuntaan esim. maahan. Ole aina ehdottoman varma maalistasi ja sen taustasta ennen kuin ammut. Älä koskaan käytä maalisi taustana kovaa levyä tai vettä.

KÄSITTELE KAIKKIA AMPUMA-ASEITA NIIN KUIN NE OLISIVAT LADATTUJA.

Älä koskaan oleta että ampuma-ase on lataamaton. Ainoa varma tapa todeta että patruunapesä on tyhjä on avata luisti ja visuaalisesti sekä kokeilemalla varmistua asiasta. Lipaan irroittaminen tai makasiinin tyhjentäminen ei vielä tarkoita sitä että ase on lataamaton. Luistin avaaminen ja partuunapesän tarkistaminen on aina tehtävä.

SÄILYTÄ AMPUMA-ASEET LASTEN ULOTTUMATTOMISSA JA LUKKOJEN TAKANA.

Ampuma-aseet tulee säilyttää aina vähintään voimassa olevien lakien mukaisesti. Kaikkien aseiden säilyttäminen lukkojen takana on suositeltavaa ja ampuma-aseet tulee aina säilyttää lasten ulottumattomissa.

ÄLÄ KOSKAAN AMMU VETEEN TAI KOVAA TAUSTAA VASTEN.

Veteen tai kovaa taustaa vasten ampuminen aiheuttaa kimmokkeen vaaran.

 

ENNEN KUIN AIOT AMPUA MILLÄÄN SINULLE VIERAALLA ASEELLA VARMISTA, ETTÄ YMMÄRRÄT KUINKA SE TOIMII. TIETÄMÄTTÖMYYS SAATTAA AIHEUTTAA VAKAVIA ONNETTOMUUKSIA

HUOLLA ASEESI JA AINA ENNEN ASEEN KÄYTTÖÄ. TARKISTA, ETTEI ASEESI PIIPUSSA OLE ESTEITÄ, KUTEN MUTAA, LIKAA, LUNTA, RASVAA, ÖLJYÄ TAI MUITA TUKKEITA.

Ase on huollettava säännöllisesti. Huollon yhteydessä tarkista ettei piipussa ole esteitä. Kuljeta asetta myös siten ettei piippuun pääse tukkeita. Jos aseesi pitää ammuttaessa epänormaalin äänen, lopeta ampuminen välittömästi ja laita varmistin päälle sekä tarkista ettei piipussa ole esteitä tai viallisesta patruunasta johtuvia tukkeita.

 

VARMISTA ETTÄ KÄYTTÄMÄSI PATRUUNAT OVAT ASEESI KALIIBERIN MUKAISIA, TEHDASVALMISTEISIA JA MOITTEETTOMASSA KUNNOSSA.

Käytä vain uusia ja tehdasvalmisteisia patruunoita. Varmista että käyttämäsi patruunat ovat aseesi kaliberin mukaisia.

KÄYTÄ KUULOSUOJAIMIA JA SUOJALASEJA AMPUESSASIA TAI AMMUNTAA SEURATESSASI.

Suojaa aina oma näkö ja kuulo ja huolehdi myös siitä että muut ovat tehneet samoin.

ÄLÄ KOSKAAN VAIHDA PAIKKAA TAI KIIPEÄ LADATUN ASEEN KANSSA.

Tyhjennä aseesi patruunapesä ja laitan varmistin päälle aina kun vaihdat paikkaa maastossa. Älä koskaan anna ladattua asetta toiselle. Äläkä ota vastaan ladattua asetta. Tarkista aina että ase jonka ojennat toiselle tai jonka vastaanotat toiselta, on varmasti lataamaton.

ÄLÄ KÄYTÄ ALKOHOLIA AMMUNNAN AIKANA.

Aseita ei tule käyttää alkoholin vaikutuksen alaisena.

 

ÄLÄ KULJETA LADATTUA ASETTA AUTOSSA.

Tyhjennä ase aina ennen sen kuljetusta. Ase tulee ladata vasta ampumapaikalla.

 

LYIJY VAROITUS.

Puhdista ase aina hyvin ilmastoidussa tilassa ja pese kädet huolellisesti sen jälkeen.

HUOM: Ampuma-aseen omistajana vastuu aseen käsittelystä, käytöstä, kuljettamisesta, myynnistä jne. on SINULLA
HUOM: Jos jokin asia aseen turvallisuuteen tai käyttöön liittyen askarruttaa ota selvää, sillä vastuu on SINUN