Benellin tarina ei ole ainoastaan tekninen innovaatio. Benelli on aina ollut omistautunut luomaan uuden muodon lisäksi uutta sisältöä. Vuosien kuluessa yrityksemme on saavuttanut useita virstanpylväitä haulikon muotoilussa, kaikki uniikkeja ja ajattomia tyylin tunnusmerkkejä. Kuten Benellin inspiroiva 121 malli joka on muodostanut perustan Raffaellolle ja Lordille. Lordi itsessään oli Benellin ensimmäinen prestige-luokan haulikko, mestariteos itsessään, lukkorungon uniikein värein ja nahalla päällystetyin tukein.

Vincin on ylistetty olevan metsästyshaulikoiden teknologian huippua. Sen uniikki tekniikka ei muistuta lähes ollenkaan minkään edellisten puoliautomaattisten haulikoiden teknisiä elementtejä. Toisaalta Vinci edustaa kokonaan uutta lähestymistapaa haulikon muotoiluun ja tyyliin. Vincissä muotoa ei voi erottaa toiminnosta: linjat jotka näyttävät tuulen veistämiltä ovat myös älykäs yhdistelmä ergonomiaa ja toiminnollisuutta. Vinci ei ole vain uusi haulikko: se on kokonaan uusi konsepti haulikoissa.

Lordi ja Vinci ovat Benellin ainutlaatuisen tietämyksen ja teknologian tulosta, mutta myös ilmaus ylpeydestämme viimeisintä tekniikkaa edustavista luomuksistamme ja sitoutumisestamme innovaatioon yrittäessämme tyydyttää asiakkaidemme tiedossa olevat sekä salaiset halut. Uuden luominen vaatii seikkailunhaluista henkeä, rohkeutta lähteä uusille poluille, kokonaan tuntemattomille alueille, rohkeutta ottaa riskejä tulevaisuudessa ja ideoissa ja jossain määrin rohkeuden provosointia.

Provokaatio ja uranuurtaminen ovat kantavia voimia jokaisen konseptiaseen luomisessa. Vuonna 2011 olemme jatkaneet matkaamme etsiessämme uusia suuntia ja markkinoiden provokaatiolla lisäämällä uuteen uutta ja sekoittamalla Lordin ja Vincin tyylillisiä tunnusmerkkejä. Kun Lordia inspiroi Raffaello, perinteisiin linjoihin ja malleihin perustuva ase, on Vinci täysin uusi. Edelleen uuden innovaation lisääminen jo valmiiksi vallankumoukselliseen muotoiluun vaikutti juuri sellaiselta haasteelta ja provokaatiolta jota halusimme: askel kohti edistynyttä teknologiaa italialaisen mestarikäsityöläisen tekemänä.

Mutta Benellillä, me halusimme lisää. Me olemme aina olleet tarkkaavaisia ympäristöongelmien kanssa, joten halusimme meidän 2011 konsepti aseiden todistavan sitoutumistamme puhtaampaan ja parempaan maailmaan (Benellin Environmental Management Systen on aina ollut ISO 14001 sertifioitu vuodesta 2006 saakka). Prosessit, materiaalit ja viimeistely jota käytimme 2011 konsepti aseissamme, olivat siksi kaikki valittu siten, että niiden ympäristövaikutus on mahdollisimman pieni. Kaikki polymeeri osat 2011 konsepti aseissamme on tehty Rilsanista, polyamidisesta materiaalista joka saadaan riisinpavuista – uusiutuvasta luonnonvarasta joita yritämme aina käyttää Benellillä ja ne ovat täysin päällystetty, aidolla nahkalla, joka on ekologisesti käsitelty käyttämättä raskasmetalleja tai ympäristölle haitallisia kemikaaleja. Sileät teräsosat on viimeistelty satiinisiksi, mattaisiksi tai uudella kiiltävällä viimeistelyllä joka on saatu aikaan kokeellisella kolmenarvoisella kromi pinnoitteella joka täyttää viimeisimmät turvallisuus ja ympäristö standardit ja on myös vastustuskykyisempi kulumiselle ja hapettumiselle.

Erot meidän kolmessa Vinci pohjaisessa konsepti-aseessa (Vinci Leather Green, Vinci Leather Grey ja Vinci Leather Red) pohjautuvat kromaattisiin efekteihin jotka on luotu erilaisilla piipun ja lukkorungon viimeistelyillä (matta tai kiiltävä) ja erilaisilla väreillä.

Kettu Pikkuprinsissä oli oikeassa! Nähdäksesi selvästi, pitää sinun katsoa sydämmelläsi. Totuus on näkymätön silmillemme. Sama pätee näihin aseisiin. Kun katsot niitä pelkästään silmilläsi näet vain hienosti kaiverrettuja, omaperäisiä haulikoita innovatiivisella tyylillä. Mutta kun katsot sydämelläsi, arvostat kovaa työtä, omistautumista, ammattitaitoa ja halua paremmuuteen ja luovuuteen joka on näiden aseiden taustalla. Vaikka emme ehkä olekaan täysin puolueettomia, uskomme että olemme tehneet hyvää työtä ja ponnistelumme miellyttää niiden silmiä jotka katsovat sydämellään, niin kuin me teemme.

Kolmenarvoinen kromipinnoite

Kromi on kovaa, kiiltävää ja teräsmäistä harmaata metallia. Se on helppoa kiillottaa, vaikeata sulattaa ja erittäin vastustuskykyistä korroosiolle. Sen kemiallinen merkki on Cr, sen järjestysluku on 24 ja atomimassa 52.01. Kromi on tyypillinen siirtymämetalli ja siksi sillä on monia hapettumisen asteita: +2, +3, +4, +5, +6, yhdistettynä erilaisiin värjättyihin suoloihin (vaikka nimi on tullutkin kreikan sanasta ”chromos”, tarkoittaen ”väriä). Hapettumisasteet +4 ja +5 ovat aika harvinaisia. +3 aste on vakain kun taas +6 kromin yhdisteet (kuusiarvoinen kromi) ovat voimakkaita hapettajia. Kuusiarvoisen kromin myrkylliset ja karsinogeeniset vaikutukset johtuvat pääasiassa tästä ominaisuudesta joka tekee siitä erittäin haitallisen biologisille järjestelmille. Toisaalta käynnissä on väittely siitä, että onko kolmiarvoinen kromi tarpeellinen hivenaine parantamaan ihmisen kehon sokeri aineenvaihduntaa. Metalli kromin ja kolmiarvoisen kromin yhdisteitä ei yleensä pidetä terveydelle vaarallisina, mutta kuusiarvoisen kromin yhdisteet ovat karsinogeenisia ja erittäin vaarallisia nieltynä tai niiden höyryjä hengittämällä. 

Kun kromin yhdisteitä on käytetty (ja käytetään vieläkin) väreissä, maaleissa ja nahan käsittelyssä, monia niistä löydetään maaperästä ja pohjavesistä käytöstä poistuneiden tehtaiden alueilta. Tällaiset alueet täytyy puhdistaa ja ympäristö tarvitsee elvytystä. Benelli on aina ollut tarkkaavainen ympäristön tarpeille ja on pitkään käyttänyt veden ja kaasujen suodatus sekä puhdistus järjestelmiä taatakseen sen, että kuusiarvoinen kromi tai muut vaaralliset aineet eivät pääse vapautumaan luontoon. Euroopan parlamentti ja neuvoston direktiivi 2002/95/EC (RoHS direktiivi) kielsi kuusiarvoisen kromin käytön korroosion esto pinnoitteissa elektronisissa laitteissa kesäkuun 1. päivästä 2006 lähtien. Kromi pinnoittamista on käytetty myös koristeelliseen tarkoitukseen metalleissa ja metalliseoksissa. Pinnoittaminen voidaan tehdä käyttäen monia erilaisia metodeita. Sen lisäksi, että se suojaa pintaa korroosiolta se myös antaa sille kovan pinnan ja vähentää kitkaa. Vasta lähiaikoina lopetettiin kuusiarvoisen kromin käyttö metalliseoksissa. Nykyään käytetään uutta teknologiaan joka mahdollistaa kolmiarvoisen kromin käytön sen sijaan. Euroopan direktiivi ei koske mekaanisia tuotteita, mutta Benelli on aina ollut edelläkävijä ympäristö ongelmissa ja on aloittanut prosessin jolla se luopuu vähitellen kokonaan kaikista pinnan käsittelyistä joissa käytetään kuusiarvoista kromia.

Kromi pinnoitus 2011 konsepti aseissamme on tehty käyttäen kolmiarvoista kromia upouudella prosessillamme joka antaa vieläkin paremman suojan kuin kuusiarvoisella kromilla saatiin. Uusi prosessi parantaa myös näiden pinnoitettujen tuotteiden ulkonäköä ja luo täysin uuden homogeenisen pinnan, jossa tahrat ja muut jäljet näkyvät huonommin. Pinnoite on näyttävä ja tasainen ja varmistaa kestävän kiillon ilman virheitä tai huokoisuutta, jopa alueilla jotka ovat vaikeasti tavoitettavissa kuten syvennyksissä ja tiukoissa kulmissa.

Rilsan

Makromolekyyli on todella suuri molekyyli todella suurella atomimassalla. Makromolekyylit ovat yleisiä elollisissa aineissa, mutta esiintyvät myös synteettisissä ja keinotekoisissa polymeereissä. Polymeeri makromolekyylit ovat yleensä tehty monista samankaltaisista pienemmistä molekyyleistä linkittämällä ne yhteen monenlaisiksi sarjoiksi (noin sadasta kerrasta jopa yli tuhanteen): ne voivat olla lineaarisia, haaroittuvia tai verkon muodossa. IUPACin mukaan termi makromolekyyli termiä pitäisi käyttää vain tarkoitettaessa yhtä iso molekyyliä kun taas termiä polymeeri tarkoitettaessa ainetta joka koostuu monista makromolekyyleistä.

Polyamidit (PA) ovat makromolekyylejä joita yhdistaa CO-NH amidi ryhmä, ryhmä joka antaa niille monia niille tyypillisiä ominaisuuksia. Polyamidit voidaan jakaa kahden tyyppisiin materiaaleihin:

  • nyloneihin: alifaattisiin ja puoli-aromaattisiin polyamideihin
  • aramiideihin (Kevlar ja Nomex): aromaattisiin polyamideihin

Monet muunlaiset polyamidit voidaan tuottaa reaktioilla erimolekyyleistä jotka pystyvät muodostamaan tarvittavat sidokset.

Rilsan on kasviperäinen polyamidi. Se ei ime itseensä vettä ja sillä on erinomaiset kemialliset ominaisuudet kaikissa lämpötiloissa, mukaan lukien erittäin alhaiset lämpötilat, joka on tyypillistä polyamideille. Rilsan on erittäin iskunkestävä (jopa alhaisissa lämpötiloissa), sekä kestää hankausta, ikääntymistä ja ilmastotekijöitä. Tämä on ainoa polyamidia jota voidaan käyttää myös kosketuksissa ruoan kanssa. Se kestää myös hyvin muita kemiallisia tuotteita.

Huolimatta Rilsanin mahtavista ominaisuuksista ja erityisesti sen ei- hygroskooppisesta käyttäytymisestä, rajoittaa sen käyttöä sen korkea hinta. Sen pääkäyttösovellukset ovat ilmailu-, meri- ja autoteollisuudessa ja työstökoneissa, aloilla joissa arvostetaan sen optimaalisia mekaanisia piirteitä kaikenlaisessa kosteus ja lämpötila oloissa.