Benelli е първият производител на огнестрелни оръжия, който прилага индустриална криогенна обработка на цевите и шоковете с цел подобряване на балистичните характеристики. До този момент стойността и комплексността на криогенната обработка са ограничили приложенията във високотехнологични индустрии, като например авиокосмическата промишленост, хирургичните инструменти и други специализирани сектори.

Първият елемент от Крио системата (Crio System) е Крио цевта. Криогенно обработената стомана се разширява изключително малко под въздействието на ефектите от топлината и налягането. Това позволява на Крио цевите да вибрират и да се раздуват еднакво при стрелба. Както става видно и от графиките, групите, получени чрез употребата на Крио цев, са с по-добри резултати, по-добре разпространен и по-постоянни. Групите не се променят с увеличаването на броя на изстреляните боеприпаси, като всичко това е в полза вашето представяне. Освен това, криогенната обработка удължава живота на цевта, като подобрява нивото на устойчивост на износване и неблагоприятните въздействия от барутните отлагания.

Крио системата (Crio System) се прилага успешно и спрямо шоковите втулки. Крио шоковете са с удължена форма с особено мек и постепенен наклон на отвора на цевта (1). Тези характеристики са специално разработени с цел избягване на струпването и редуциране нивото на деформация на изстрела. Добре известен факт в аеродинамиката е това, че едно топче с перфектна сферична форма се придвижва по-бърза и по по-права линия в сравнение с едно деформирано топче.

Крио системата (Crio system) на Benelli  осигурява разпределение на сачмите, които са значително по-компактни и по-добре разпределени спрямо центъра. Тези снимки на изстрел в полет, направени от собствения Отдел "Проучвания и разработки" на Benelli посредством употребата на специално оборудване, сравняват резултатите, получени от Крио цев и Крио шокови втулки (2), с резултатите, получени от стандартни цев и шокове.