Оптимизираната ComforTech system на Benelli, която допълнително редуцира отката и отклонението на дулото нагоре. Вибрацията и издигането също са редуцирани до минимум.

Системата ComforTech Plus гарантира ниво на редукция на отката, което превъзхожда онова, което е постижимо от която и да е друга система на пазара. Предлаганата в момента  Vinci, ComforTech Plus е революционизирала вече бурно аплодираната система ComforTech на Benelli и дори допълнително е редуцирала отката и отклонението на дулото нагоре, без да добавя нито допълнително тегло, нито допълнителни части.

Три иновативни компонента

Задтилъкът на ComforTech Plus намалява ефекта на отката, като разпределя силата в рамките на по-широка зона и за по-дълъг промеждутък от време.

ComforTech Plus потиска ефекта на отката върху бузата на стрелеца. Неговата перфектна гладка повърхност позволява на бузата ви плавно да се приплъзва по подбузника докато отката преминава. По този начин се отстранява триенето и защитава лицето ви срещу от удар и вибрации.

Прикладът на ComforTech Plus увеличава до максимална степен абсорбцията на отката. Дванадесет синтетични гумени подложки са вмъкнати от двете страни на приклада на ComforTech Plus, в диагонална линия, минаваща от ръба до ръкохватката. Прикладът е специално проектиран с конвексна външна страна за дори допълнително смекчаване на отката. Потискащото действие е увеличено до максимум от задтилъка на ComforTech Plus.

Системата ComfortTech Plus намалява издигането на дулото с 14% до 42% и драматично скъсява времето за повторно прицелване в сравнение с конкурентите (които изостават с 40% до 68%). Без да увеличава теглото, системата ComforTech Plus предоставя на Vinci ненадминат баланс при прикладване на рамото, както и по време на стрелба. Така че вие ще бъдете в състояние да уцелите вашата следваща мишена, докато вашият придружител все още се възстановява от първия си изстрел. Следователно скоростта на стрелбата изцяло зависи от това колко сте бърз при прикладване на оръжието, при прицелване, стреляне и възстановяване за следващия изстрел. Що се отнася до тези конкретни данни за скоростта, Vinci просто няма конкуренция.

Immagine Zoom Tecnologia