Механизмът се състои от бутало с къс удар,кат A.R.G.O. системата е разположенa  под цевта в близост до патронника, за да може да използва по-горещите газове, като съзадава по-голямо налягане. Газовете, излизащи от цевта, се разширяват (в цилиндъра за събиране на газ) и бързо увеличават скоростта на буталото, така че едновременно с това да удари подвижните шпилки на затвора, придавайки по този начин достатъчно налягане върху затвора, за да го изпрати обратно. Системата е самопочистваща се, защото позицията на работещия с газ механизъм означава, че той работи с газове, които са все още горещи, и с относително високи налягания. По този начин фунцкионирането винаги ще бъде безопасно с по-малко натрупване на отлагания. Системата е саморегулираща се, защото работещият с газ клапан действа като регулатор, който изхвърля излишните газове по време на стрелба. Колкото е по-голям обемът газ, излизащ от цевта, толкова по-бързо се отваря клапанът, за да му позволи да премине, редуцирайки по този начин налягането вътре в работещия с газ механизъм. Самопочистваща се и саморегулираща се, системата A.R.G.O. гарантира прецизната стрелба, благонадеждност и устойчивост, и утвърждава технологичното превъзходство на Benelli.