ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ТЕЗИ ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ И РЪКОВОДСТВОТО НА СОБСТВЕНИКА ПРЕДИ РАБОТА С ВАШЕТО ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ
  ОГНЕСТРЕЛНИТЕ ОРЪЖИЯ МОГАТ ДА БЪДАТ ОПАСНИ И МОГАТ ДА ПРИЧИНЯТ ЕВЕНТУАЛНО СЕРИОЗНО НАРАНЯВАНЕ, ЩЕТА ВЪРХУ ИМУЩЕСТВО ИЛИ ДОРИ СМЪРТ ПРИ НЕПРАВИЛНА УПОТРЕБА. СЛЕДНИТЕ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРЕДСТАВЛЯВАТ ВАЖНО НАПОМНЯНЕ НА ТОВА, ЧЕ БЕЗОПАНОСТТА НА ОРЪЖИЕТО Е ВАША ОТГОВОРНОСТ

НИКОГА НЕ НАСОЧВАЙТЕ ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ КЪМ НЕЩО, КОЕТО НЕ Е БЕЗОПАСНО ЗА СТРЕЛБА.

Никога не оставяйте дулото на огнестрелно оръжие, насочено към която и да е част от вашето тяло или към друг човек. Това е особено важно при зареждането или изпразването на оръжието. Когато стреляте по дадена цел, се уверявайте, че знаете както има зад тази цел. Някои патрони могат да преминават разстояние от повече от една миля. Вие носите отговорността за това да се уверите, че вашият изстрел няма да причини непредумишлено нараняване или щета, ако пропуснете вашата цел или ако куршумът премине през нея.

ВИНАГИ ТРЕТИРАЙТЕ ОГНЕСТРЕЛНОТО ОРЪЖИЕ ТАКА, СЯКАШ Е ЗАРЕДЕНО.

Никога не предполагайте, че дадено огнестрелно оръжие е незаредено. Единственият сигурен начин да гарантирате това, че камерата на едно огнестрелно оръжие е празна е да отворите камерата и визуално и физически да я прегледате, за да видите дали вътре в нея има патрон. Отстраняването или изпразването на магазина не гарантира това, че огнестрелното оръжие е незаредено или не мога да произведе изстрел. Ловджийските пушки и пушките могат да бъдат проверявани чрез циклиране или изваждане на всички патрони, последно от отваряне на камерата и визуалната й инспекция за наличие на някакви куршуми, останали вътре.

СЪХРАНЯВАЙТЕ ВАШЕТО ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ, ТАКА ЧЕ ДЕЦА ДА НЯМАТ ДОСТЪП ДО НЕГО.

Вие носите отговорността за това да гарантирате, че деца под 18 години или други неоторизирани лица няма достъп до вашето огнестрелно оръжие. За да намалите риска от възникване на нещастни случаи с деца, изпразвайте вашето огнестрелно оръжие, заключвайте го и съхранявайте амунициите на отделно място, което се заключва. Моля, имайте предвид, че уреди, предназначени за предотвратяване на нещастни случаи – например: кабел с ключалка, запушалки за камерата и т.н. – могат да не предотвратят употребата или злоупотребата с вашето огнестрелно оръжие от съответното лице. Съхранението на огнестрелно оръжие в стоманен сейф за оръжия може да бъде по-подходящо с оглед намаляването на вероятността от преднамерена злоупотреба с огнестрелно оръжие от неоторизирано лице или дете.

НИКОГА НЕ СТРЕЛЯЙТЕ КЪМ ВОДА ИЛИ КЪМ ТВЪРДА ПОВЪРХНОСТ.

Стрелбата по повърхността на вода или в скала, или друга твърда повърхност увеличава вероятността от рикошети или раздробяване на куршума или изстрела, и може да доведе до това падащата частица да удари неумишлена или периферна цел.

 

БЪДЕТЕ ЗАПОЗНАТИ С ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ОРЪЖИЕТО, КОЕТО ИЗПОЛЗВАТЕ, КАТО ОБАЧЕ НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ: ПРЕДПАЗИТЕЛИТЕ НЕ СА ЗАМЕСТИТЕЛ НА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА БЕЗОПАСНО БОРАВЕНЕ.

Никога не разчитайте единствено на предпазител за предотвратяването на даден инцидент. Наложително е да бъдете запознати с и да използвате предпазните характеристики на конкретното огнестрелно оръжие, с което боравите, като обаче най-добрият начин за предотвратяването на нещастни случаи е чрез придържането към процедурите за безопасна работа с оръжието, описани в настоящите Правила за безопасност и на всяко едно друго място в ръководството на продукта. За допълнително запознаване с надлежната употреба на вашето собствено огнестрелно оръжие или с огнестрелното оръжие на друго, изкарайте Курс за безопасна работа с огнестрелни оръжия, провеждан от експерт по употребата на огнестрелни оръжия и процедурите по безопасност.

ИЗВЪРШВАЙТЕ НАДЛЕЖНА ПОДДРЪЖКА НА ВАШЕТО ОРЪЖИЕ

Съхранявайте и носете вашето огнестрелно оръжие, така че мръсотия или мъх да не могат да се натрупат в работещите части. Почиствайте и смазвайте вашето огнестрелно оръжие, като спазвате инструкциите, предоставени в това ръководство след всяка една употреба с оглед предотвратяването на корозия, повреда на цевта и натрупването на мръсотия, които биха могли да предотвратят употребата на оръжието в спешен случай. Винаги проверявайте вътрешния диаметър на цевта и камерата преди зареждане, за да гарантирате, че същите са чисти и без каквито и да е препятствия. Стрелбата с препятствие във вътрешния диаметър на цевта или камерата може да разкъса цевта и да нарани вас или хората около вас. Ако доловите някакъв необикновен звук по време на стрелба, незабавно преустановете стрелба, пуснете предпазителя и изпразнете оръжието. Уверете се, че камерата и цевта нямат някакви запушвания, като например дефектна или погрешна амуниция, заклещена вътре в тях.

 

УПОТРЕБА НА ПРАВИЛНИТЕ АМУНИЦИИ.

Използвайте единствено нови заводски амуниции, произведени в съответствие с индустриалните спецификации: CIP (Европа и навсякъде другаде), SAAMI® (САЩ). Уверете се, че всеки използван от вас патрон е с правилния калибър или размер и вид за вашето конкретно огнестрелно оръжие. Калибърът или размерът са ясно обозначени върху цевите на оръжията и върху плъзгача или цевта на пистолетите. Употребата на повторно заредени или повторно произведени амуниции може да увеличи вероятността от прекомерно налягане на патрона, разкъсвания на главата на обвивката или други дефекти на амунициите, които могат да повредят вашето огнестрелно оръжие и да причинят нараняване на вас самите или на хората около вас.

ВИНАГИ НОСЕТЕ ЗАЩИТНИ ОЧИЛА И ТАПИ ЗА УШИ, ДОКАТО СТРЕЛЯТЕ

Рискът от обратното изстрелване на газ, барут или метални фрагменти и нараняването на стрелеца, който стреля с оръжието, е изключително малък, но нараняванията, които могат да бъдат претърпени при подобни обстоятелства,  могат да бъдат жестоки и да включват евентуална загуба на зрението. Следователно стрелците трябва винаги да носят очила, устойчиви на удар в резултат от стрелба, когато стрелят с каквото и да е огнестрелно оръжие. Тапите за уши или други висококачествени слухови протектори спомагат за редуцирането на вероятността от претърпяване на увреждане на слуха в резултат от стрелба.

НИКОГА НЕ СЕ КАЧВАЙТЕ НА ДЪРВО, ОГРАДА ИЛИ ПРЕПЯТСТВИЕ СЪС ЗАРЕДЕНО ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ.

Отворете и изпразнете камерата на вашето огнестрелно оръжие и пуснете ръчния предпазител, преди да се покатервате на или да слизате от дърво и преди да се покатервате на ограда или да прескачате ров или друго препятствие. Никога не издърпвайте или не натискайте заредено огнестрелно оръжие към вас или към друг човек. Винаги изпразвайте огнестрелното оръжие, извършвайте визуална и физическа проверка, за да се уверите, че магазинът, зареждащият механизъм и камерата са празни, и се уверявайте, че механизмът е отворен, преди да го подадете на друг човек. Никога не взимайте огнестрелно оръжие от друго лице, освен ако това огнестрелно оръжие е назаредено, извършвайте визуална и физическа проверка, за да се уверите, че е празно и че механизмът е отворен.

ИЗБЯГВАЙТЕ АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ И ЛЕКАРСТВА, ОКАЗВАЩИ ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ПРЕЦЕНКАТА/РЕФЛЕКСИТЕ, КОГАТО СТРЕЛЯТЕ.

Не пийте и не стреляйте. Ако вземате някакво лекарство, което може да наруши моторните ви реакции или преценката ви, тогава не боравете с огнестрелно оръжие, докато се намирате под въздействието на лекарството.

 

НИКОГА НЕ ТРАНСПОРТИРАЙТЕ ЗАРЕДЕНО ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ.

Изпразнете огнестрелното оръжие, преди да го поставите в превозно средство (празна камера, празен магазин). Ловците и стрелците по мишени трябва да зареждат своите и огнестрелни оръжия единствено при своята дестинация и единствено, когато са готови за стрелба. Ако носите огнестрелно оръжие за самозащита, тогава оставянето на камерата незаредена може да намали вероятността от непреднамерено произвеждане на изстрел.

 

ОСНОВНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

Стрелбата с огнестрелни оръжия в лошо вентилирани помещения, почистването на огнестрелни оръжия или работата с амуниции могат да доведат до излагане на олово и други субстанции, за които е известно, че причиняват родови дефекти, увреждането на репродуктивната система и други сериозни патологии. Уверете се, че във всеки един момент има адекватна вентилация to. Старателно измивайте ръцете си след подобно излагане.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВИЕ носите отговорността за това да сте запознати с и да се придържате към националните и местните закони, управляващи продажбата, транспортирането и употребата на огнестрелни оръжия във вашия район.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Особено за клиенти от САЩ:
За информация относно Курсовете за безопасност при боравене с огнестрелни оръжия, моля посетете уеб сайта на Националната оръжейна асоциация: https://www.nra.org.