Историята на Бенели не е само създаването на технически иновации. Бенели винаги е била посветена на създаването на нова форма, както и на ново съдържание. През годините нашата компания е положила множество крайъгълни камъни в разработката и дизайна на ловни пушки, всички те уникални и с вечни отличителни белези на конструкцията, подобно на 121, вдъхновяващият модел, който излезе, за да положи основата за моделите Raffaello и Lord. Самият модел Lord беше първата престижна ловна пушка на Бенели – по-скоро шедьовър по рода си, отколкото просто платно за бъдещо украсяване, представящ оригинални цветове и украсени с кожа приклад и ложа.

Моделът Vinci беше приветстван като технологичен апогей на ловните пушки. Неговият уникален дизайн дължи много малко на техническите елементи на която и да е предишна полуавтоматична пушка. Напротив, Vinci включва напълно нов подход към дизайна на ловните пушки и конструкцията. При Vinci формата не може да бъде разделена от функцията: линиите, които приличат на изваяни от вятъра са също резултат от интелигентна комбинация от ергономеричност и функционалност. Моделът Vinci не преставлява просто една нова ловна пушка: това е една нова концепция за ловните пушки.

Моделите Lord и Vinci са резултатите от уникалните ноу-хау и технологии на Бенели, но и също изражения на нашата гордост от модерните творения и нашата ангажираност към иновациите като средсттво за задоволяване на заявените и тайни желания на нашите клиенти. Създаването на нещо ново изисква откривателски дух, смелост за проправяне на нови пътища през съвършено непознати територии и до известна степен смелост за поемане на рискове за бъдещето и идеите, както и до голяма степен смелост за отправяне на провокации.

Провокацията и проправянето на път са движещите сили за създаването на какъвто и да е прототип на ловна пушка. През 2011 година ние продължихме нашето търсене на нови посоки и нашата провокация на пазара чрез добавянето на ново към новото и смесването на конструктивните отличителни белези на Lord и Vinci. Докато Lord беше повлиян от Raffaello, модел основаващ се на добре установени досега и почти традиционни линии, то Vinci е напълно нов модел отвътре и отвън. Въвеждането на допълнителна иновация във вече революционен дизайн изглеждаше точно вида предизвикателство и провокация, която искахме: една стъпка в посоката на авангардните технологии, направена от италианските майстори-творци.

Но в Бенели ние искахме повече. Винаги сме били внимателни към екологичните проблеми, затова ние искахме нашите прототипи на ловни пушки от 2011 година да свидетелстват за нашата ангажираност за създаването на един по-чист и добър свят. (Системата за управление на околната среда на Бенели е сертифицирана по ISO 14001 от 2006 година.) Процесите, материалите и окончателните обработки, които използвахме за създаване на нашите прототипи на ловни пушки от 2011 година бяха следователно подбрани за намаляване до минимум на въздействието над околната среда. Всички полимерни части на нашите прототипи на ловни пушки от 2011 година са изработени от Rilsan, полиамиден материал, добит от семената на рицин – възобновяем ресурс от типа, който винаги сме искали да използваме в Бенели и напълно заслужаващ своя престиж – пълнозърнеста кожа, която се щави по екологичните норми без прибягване до тежки метали или химикали вредни за околната среда. Гладките стоманени части се полират с гланц или са с матово покритие, или се лакират с нов лак, получен чрез експериментален процес на нанасяне на покритие с тривалентен хром, който е в съответствие с последните стандарти за опазване на околната среда и е също така по устойчив на износване и окисляване.

Разликите между нашите три прототипа базирани на Vinci (Vinci Leather Green, Vinci Leather Grey и Vinci Leather Red) се състоят в хромните ефекти, създадени от различните лакови покрития (матово или гланц) на цевта и цевната кутия, както и различните цветове кожа.

Лисицата от „Малкия принц” на Сент-Екзюпери е била права! За да виждаш ясно трябва да гледаш със сърцето си. Истината е невидима за очите. Същото се отнася и за пушките. Погледнете ги само с очите си и ще видите единствено красиво изработените оригинални ловни пушки с иновативна конструкция. Но погледнете ли със сърцето си, ще оцените усърдната работа, ангажираността, професионализма и желанието за съвършенство и иновации, което се крие зад тях. Въпреки че може да не сме напълно безпристрастни, ние вярваме, че сме свършили добра работа и че нашите усилия ще бъдат приятни за очите на онези, които като нас гледат със сърцето.

Тривалентен хром

Хромът е твърд, стоманено-сив метал с блясък. Лесен е са полиране, трудностопяем е изключително устойчив на корозия. Химичният му символ е Cr, атомният му номер е 24, а атомната маса - 52.01. Хромът е типичен преходен метал и като такъв има няколко състояния при окисляване: +2, +3, +4, +5, +6, свързани с различно оцветените соли (оттук идва и наименованието от гръцката дума: “chromos”, означаваща “цвят”.) Състоянията при окисляване: +4 и +5 са съвсем редки. Състоянието +3 е най-стабилното, докато съединенията на хром +6 (шествалентен хром) са силни окислители. Токсичните и канцерогенни ефекти на шествалентния хром се дължат главно на това негово свойство, което го прави силно агресивен към биологичните системи.

От друга страна се води продължителен спор за това дали тривалентният хром е важен олиго-елемент за усилване на метаболизма на захарта в системата в човешкия организъм.  Съединенията на металния хром и тривалентния хром по принцип не се считат за опасни за здравето, но съединенията на шествалетния хром са канцерогентни и изключително вредни, ако се поемат или вдишват като изпарения.

Тъй като съединенията на хрома винаги са били (и все още) се използват в багрила, бои и за щавене на кожи, много от тях сега се срещат в почвата и подпочвените води на излезли от употреба индустриални обекти. Подобни обекти се нуждаят от пречисване от вредни вещества и екологично възстановяване в резултат от това. Бенели винаги е била загрижена за нуждите на околната среда и отдавна внедрява пречиствателни системи за филтриране на водата и парите за гарантиране, че не се освобождава никакъв шествалентен хром или друго опасно вещества в околната среда. Европейският парламент и Директивата на Съвета 2002/95/EC (Директивата RoHS) е забранил използването на шествалентен хром за нанасянето на антикорозионни покрития за електрически и електронни приспособления от 1-ви юли 2006 година. Нанасянето на хромово покритие също се прилага с декоративна цел върху метали и сплави. То може да се нанесе по няколко метода. Освен защитата на повърхността срещу корозия, то също така осигурява по-твърда повърхност и намалява триенето. До съвсем скоро хромните покрития върху въглеродни сплави се нанасяха с шествалентен хром. От много кратко време насам се развиха нови технологии за използване на тривалентен хром вместо шествалентен. Европейската директива не касае механичните части, но Бенели винаги е била на предна позиция по отношения на екологичните проблеми и е започнала процеса за постепенното елиминиране на обработки на всички повърхности с шествалентен хром.

Хромовото покритие на нашите прототипи на ловни пушки от 2011 година се получава от тривалентен хром чрез използването на съвсем нов процес, който дава дори по-добра защита от тази на покритията нанасяни с шествалентен хром. Новият процес също така подобрява външния вид на галванизираните продукти и образува една напълно хомогенна повърхност, която е устойчива на замърсяване, изгаряне и отпечатъци. Покритието е атрактивно за окото и гладко при допир като осигурява дълготраен блясък без дефекти или шупливост дори в зони, които са труднодостъпни като ниши или трудни за достигане ъгли.

Rilsan

Макромолекула е молекула с много големи размери и с много висока атомна маса. Макромолекулите се срещат обикновено в живите организми, но и също така в синетичните и изкуствени полимери. Полимерните макромолекули са обикновено съставени от много подобни по-малки молекули, свързани в различни редове (от около 100 до над 1000 пъти): те могат да бъдат линейни, разклонени или във формата на мрежа. Според IUPAC (Международният съюз за чиста и приложна химия) терминът „макромолекула” трябва да се използва изключително за големи единични молекули, докато теминът „полимер” трябва да се използва за определяне на вещества, съставени от няколко макромолекули.

Полиамидите (PA) са макромолекули характеризиращи се с  CO-NH амидна група, групата която им дава много от техните характерни свойства. Полиамидите могат да бъдат разделени на два типа материал:

• найлони: мастни и полуароматни полиамиди

• арамиди (Kevlar и Nomex): ароматни полиамиди

Много от останалите типове полиамид могат да се добият чрез взаимодействието на различни молекули способни да образуват необходимите химични връзки.

Rilsan е полиамид извлечен от зеленчук (от семената на рицина). Той не абсорбира вода и притежава отлични механични свойства при всякакви температури, включително много ниски температури, което е типично за много полиамиди. Rilsan е изключително устойчив на външно въздействие (дори при много ниски температури), както и на изтриване, стареене и атмосферни влияния. Той е единственият полиамид, който може да бъде използван в съприкосновение с храни. Rilsan притежава и много други важни свойствa. Той е високоустойчив на опън, натиск и удар, проявява стабилност във влажна и суха среда, устойчив е на износване в запрашени среди и тежки условия, както и на стареене, светлина, топлина и ниски температури. Има нисък коефициент на триене, по-нисък процент на влагопоглъщане от всяки друг полиамид, както и добра резистентност към химически продукти.  

Въпреки превъзходните качества на Rilsan и неговото нехигроскопично поведение, по-конкретно неговата употреба е ограничена поради високата му цена. Основните му приложения са в австронавтиката, морската и автомобилна индустрия – области, които оценяват неговите оптимални механични свойства при всякакви влажни и температурни условия