Урбино – Италия. Януари, 2009 година. Бенели е разкрила своите нови прототипи на пушки от 2009 година, вдъхновени от теорията, че енергията е в постоянно състояние на движение, една постоянно развиваща се сила способна да приема нови форми без ограничение.

Водейки се от физиката и научната фантастика, прототипите на пушки на Бенели от 2009 година отразяват изменчивата природа на енергията и я представят под формата на модела Super Nova на Бенели, превръщайки вече революционната пушка с плъзгаща се ложа в нещо дори по-уникално и иновативно. Издигащ се над своя грубоват външен вид и приемащ изменчивия и динамичен характер на енергията, прототипът на пушката Super Nova е идеален пример за неумолимото търсене на прогреса от страна на Бенели. Материя, топлина и светлина са изобразени като три проявления на енергията и са наречени на древния език на маите в почит на древните и тайнствени предци на колумбийците, които упорито са изследвали небесата в търсене на отговори на своите земни въпроси.

LU’UM ÓOL (Енергия като материя): Известното уравнение на Айнщайн: E=mc2 недвусмислено демонстрира пряката връзка между енергията и материята и както масата може да бъде трансформирана в енергия, така и енергията също може да се натрупва и превръща в нещо материално. Това което сега е материално някога е било енергия... и скоро ще се превърне отново в енергия.

LELEM KA’AN ÓOL (Енергия като светлина): Светлината представлява начинът по който природата движи енергията през космоса със спиращата дъха скорост от почти 300 000 километра в секунда, озаряваща, осветяваща, разкриваща или просто енергизираща всичко, което попадне на пътя й. Светлината е енергия в своята най-видима и величествена форма.

OOXOL ÓOL (Енергия като топлина): Топлината е енергия, която ние възприемаме посредством нашето усещане за допир и може да бъде приятна или болезнена в зависимост от своята величина. Топлината е форма на енергия, която ние усещаме върху нашата собствена кожа. Във физиката и термодинамиката топлината е разликата в температурата получена от преноса на енергия от едно тяло или система до друго. В природата топлината е жизнено важна и не може да бъде заменена

Прототипът на пушката от 2009 година Super Nova прославя енергията като нещо безпорно съществуващо, движещо се неумолимо като поток и неоспоримо важно.